Contributie

Contributie

De contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering die ieder seizoen eind september/begin oktober wordt gehouden. De contributie wordt voldaan per automatische incasso en per jaar of per kwartaal afgeschreven.
De afschrijvingen per kwartaal zijn in de maanden (oktober, december, februari en april).

Je bent bij v.v.Zelhem geen inschrijfgeld verschuldigd.

De contributie voor seizoen 2018/2019 inclusief de verplichte afdracht aan de KNVB) bedraagt:
Categorie


Senioren

Senioren (niet spelend)

Senioren & Vrijdag Heren 35+

Heren 35+/Dames 30+ (geen training/alleen wedstrijden)

Heren 35+/Dames 30+ (trainen+wedstrijden)

Junioren

Pupillen

Mini Pupillen

Donateurs

Per jaar


€ 230 ,=

€ 105 ,=

€ 260,=

€ 55,=€ 105,=

€ 140,=

€ 105,=

€ 75,=

€ 40,=

Per kwartaal


€ 57,50

€ 26,25

€ 65,=

€ 13,75€ 26,25

€ 35,=

€ 26,25

€ 18,75

€ 10,=

Verder is ieder senioren lid wasgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt voor het einde van het voetbalseizoen voldaan bij de leiding van uw team.

Voor de goede orde melden we dat het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk kan worden opgezegd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap betekent dat je het gehele seizoen contributie verschuldigd bent.
De opzegging wordt voor 31 mei gestuurd naar de ledenadministratie bereikbaar per mail: leden@vvzelhem.nl. Bij het niet tijdig opzeggen wordt je lidmaatschap automatisch verlengd en ben je ook voor het nieuwe seizoen contributie verschuldigd.
De seizoenindeling begint al vroeg, daarom horen we graag voor 1 mei van uw plannen voor eventuele opzegging.

Ieder kind doet mee!

Wij wijzen u nog op de participatieregeling genaamd jeugdsportfonds dat aan te vragen is via de gemeente Bronckhorst (sociale teams). Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de gemeente Bronckhorst.
Komt u hiervoor in aanmerking, neem dan contact op met onze penningmeester via mailadres: penningmeester@vvzelhem.nl.

Penningmeester v.v.Zelhem