Hoofdsponsor


Hoofdsponsor


Hoofdsponsor


Laatste fusie nieuws

Laatste VV Zelhem nieuws

12 oktober 2017

Uitslagen en standen deels zichtbaar bij nieuwe pupillenvormen

De competities in het amateurvoetbal is inmiddels in volle gang. Bij Onder 9 en jonger worden vanaf dit seizoen geen standen meer bijgehouden en zijn de uitslagen niet zichtbaar op Voetbal.nl en in de Wedstrijdzaken-app, als onderdeel van de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Op dit moment is nog niet alle software volledig ingericht op deze nieuwe situatie. Daarom zullen in diverse services van Sportlink (Club.Website, Club.dataservice, Club.tv, Sportlink Club, Official Portaal, Widget KNVB) de uitslagen en/of standen nog zichtbaar zijn. Er wordt aan gewerkt om ook deze diensten zo snel mogelijk aan te passen. Geen uitslagen Om het plezier en […]
12 oktober 2017

Contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 oktober zijn de nieuwe contributies vastgesteld. Zie blad contributie: In de week van maandag 9 oktober heeft de eerste termijn middels de automatische incasso plaatsgevonden. Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Penningmeester v.v.Zelhem Linda Pelgrom
11 oktober 2017

Grote Clubactie

De verkoop van loten voor de “GROTE CLUBAKTIE” is weer in volle gang en ook de voetbalvereniging Zelhem doet weer mee. Uw zoon/dochter heeft een enveloppe meegekregen met daarin 1 lot van € 3,00, wij hopen dat u dit lot wilt kopen, want daarmee steunt u de voetbalvereniging Zelhem. Wij kunnen met de opbrengst dan weer probleemloos activiteiten organiseren en het jeugdkamp financieel ondersteunen. Als u het lot wilt kopen kunt u € 3,00 in de enveloppe doen en deze retour doen via uw zoon/dochter aan de leider van zijn/haar team. Graag voor maandag 30 oktober 2017 inleveren!! Uiteraard bent […]
9 oktober 2017

Leden kiezen voor verdere uitwerking fusieplan

Tijdens de Algemene ledenvergadering van vv Zelhem die werd gehouden op maandag 2 oktober jl. hebben de leden van vv Zelhem met overweldigende meerderheid het bestuur toestemming gegeven om het fusieplan met zsv Zelos verder uit te werken. Begin van dit jaar werd een werkgroep ingesteld bestaande uit 2 leden van vv Zelhem en 2 leden van Zelos met daarbij een onafhankelijke voorzitter, die als opdracht kreeg om een mogelijke samenwerking c.q. samenvoeging van beide clubs te onderzoeken. De werkgroep heeft in juni jl. haar bevindingen gepresenteerd aan beide besturen met daaraan verbonden een drietal varianten van samenwerking / samenvoeging.  […]

Website

Heeft u wedstrijdverslagen, foto´s of ander materiaal voor de website?
Mail dan naar: website@vvzelhem.nl
Ook wijzigingen of fouten kunnen op deze manier worden doorgegeven

Stand VV Zelhem 1

 

Websitesponsor

dpc_logo_nl

Uitslagen

 

Programma

 

Afgelastingen