ADVIES FUSIEPLAN

Contributie 1e ronde
11 oktober 2018
Puzzelspeurtocht 19-10-2018
31 oktober 2018
Bekijk alles

ADVIES FUSIEPLAN

Beste leden van vvZelhem,

Bijgaand treft u het advies fusieplan aan zoals de Fusie Begeleidings Commissie (FBC) deze aan beide besturen heeft gepresenteerd, en welke op maandag 8 oktober jl. aan de leden is gepresenteerd.

Door het fusieplan op onze website te plaatsen is dit plan door iedereen te lezen en daarom hebben we uit privacy overwegingen de financiële paragraaf niet openbaar gemaakt. Mocht u desondanks vragen hebben over deze paragraaf dan zijn wij uiteraard graag bereid daarop antwoord te geven.

Beide besturen gaan nu aan de slag om het  definitieve fusieplan te maken waarin de aanbevelingen en opmerkingen van de leden zoveel mogelijk zullen worden verwerkt. Daarnaast dienen er nu een aantal formele stappen te worden gezet waarin wij vanwege de complexiteit  worden begeleid door notaris Blankestijn.

Eén van deze stappen is het houden van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin de leden van beide verenigingen in de gelegenheid zullen worden gesteld te stemmen, of er op basis van dit fusieplan wel of niet een fusie kan plaats vinden tussen Zelos en vvZelhem.

Deze vergadering vindt bij voorkeur nog dit jaar plaats maar dat is ook sterk afhankelijk van de vraag of dit juridisch mogelijk is, aangezien we te maken hebben met een aantal formele termijnen. Uiteraard worden jullie in de komende maanden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden over het verdere verloop van het fusietraject.

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van vvZelhem

20180818 Advies Fusieplan Zelhem – Zelos v1.0 openbare versie

 

Datum plaatsing: 15 oktober 2018 21:20uur