jubVVZ

Nieuwsoverzicht van Voetbalvereniging Zelhem


1 januari 2020

Samen op weg naar een fusie

SAMEN OP WEG NAAR EEN FUSIE Het fusietraject tussen vv Zelhem en zsv Zelos nadert een cruciale fase met de maand januari 2020. Intensieve voorbereidingen o.a. door diverse werkgroepen en vergaderbijeenkomsten van de fusiecommissie en besturen hebben ertoe geleid dat in januari het fusieplan voorgelegd kan worden aan de leden van beide clubs. Het fusieplan beschrijft op hoofdlijnen hoe de fusieclub er zowel organisatorisch als praktisch gaat uitzien. Inzet en doel van de fusie is om de continuïteit van het prestatief- en recreatief voetbal in Zelhem te waarborgen met een (financieel) gezonde voetbalclub.   Het plan willen we ter informatie […]
17 april 2017

Samenwerking Zelhem/Zelos.

Stand van zaken vanuit de werkgroep. dd. 15 april 2017.
Na de aftrapsessie op 11 februari die met de gezamenlijke besturen en een vertegenwoordiger van de KNVB is gebeurd , is de werkgroep voortvarend van start gegaan. Zoals jullie weten is het de bedoeling dat wij een advies uitbrengen aan beide besturen op basis van het gezamenlijke overleg dat de besturen hebben gehad over de maatschappelijke trends , ontwikkelingen in de directe omgeving die  beide verenigingen raakt. Zie hiervoor ook de startnotitie.