Besturen van Zsv Zelos en vv Zelhem distantiëren zich met kracht van berichtgeving in de Gelderlander.

Tweede stemronde
29 november 2019
Een nieuwe club: een nieuwe naam en logo!!!
12 december 2019
Bekijk alles

Besturen van Zsv Zelos en vv Zelhem distantiëren zich met kracht van berichtgeving in de Gelderlander.

Beste leden,

In de Gelderlander van vandaag, vrijdag 6 december is een artikel geplaatst over het amateurvoetbal op zaterdag en op zondag onder de kop “Zwemmen tegen de stroom in”

Auteur van dit artikel is Raymond Willemsen.

Voor degenen die het artikel (nog) niet gelezen hebben hierbij een passage uit dit artikel:

In Zelhem fuseren zaterdagclub Zelos en zondagvereniging vv Zelhem komende zomer, maar het bestuur heeft de intentie al uitgesproken om de nadruk te leggen op het zondagvoetbal.

“Meer derby’s en veel kortere reisafstanden” luiden de redenen.

 

De besturen van Zsv Zelos en vv Zelhem distantiëren zich met kracht van deze berichtgeving in de Gelderlander aangezien dit in strijd is met de werkelijkheid.

De werkelijkheid is nl. als volgt:

  1. Dat vv Zelhem en Zsv Zelos komende zomer gaan fuseren hangt volledig af van hetgeen de leden van beide verenigingen hierover in een algemene vergadering besluiten, dus van een fusie komende zomer is op dit moment nog geen sprake.
  2. Indien de fusie doorgaat dan stelt het bestuur nadrukkelijk voor om zowel voor de zaterdag- als de zondagcompetitie een prestatieteam in te schrijven.
  3. Als de fusie doorgaat zal pas na een periode van ongeveer 3 jaar door het bestuur een definitieve keuze gemaakt worden voor de zaterdag- of de zondagcompetitie.
  4. “Meer derby’s en veel kortere reisafstanden” klopt geografisch wel, maar is dus geen argument wat door beide besturen gebruikt zou zijn.

 

Wij hopen met dit bericht de ontstane onduidelijkheid m.b.t. het al dan niet fuseren en het spelen in de zaterdag- of zondagcompetitie te hebben weggenomen.

Jullie ontvangen binnenkort bericht op welke datum de algemene vergaderingen worden gehouden waarin al dan niet besloten wordt tot een fusie.

Met vriendelijke groet,

Namens beide besturen,

Otto Duursma

Secretaris Zsv Zelos