Contributie

Leden kiezen voor verdere uitwerking fusieplan
9 oktober 2017
Kleedkamer reglement
28 november 2017
Bekijk alles

Contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 oktober zijn de nieuwe contributies vastgesteld.
Zie blad contributie:
In de week van maandag 9 oktober heeft de eerste termijn middels de automatische incasso plaatsgevonden.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Penningmeester v.v.Zelhem
Linda Pelgrom