Fusie Informatie-avond vv Zelhem

Samen op weg naar een fusie
1 januari 2020
ZZC’20 nieuwe voetbalclub van Zelhem
31 januari 2020
Bekijk alles

Fusie Informatie-avond vv Zelhem

Donderdag 16 januari werd door het bestuur het fusieplan ter informatie voorgelegd aan de leden. Het was een druk bezochte bijeenkomst. 23 januari a.s. is er nog een inloopavond en 30 januari a.s. kan er tijdens de Algemene Ledenvergadering gestemd worden over het voorstel tot fusie tussen zsv Zelos en vv Zelhem.

Presentatie 16 januari 2020

Definitief Fusiedocument