GESLAAGDE SPONSORAVOND ZZC’20

ZZC’20 nieuwe voetbalclub van Zelhem
31 januari 2020
Corona uitbraak.
15 maart 2020
Bekijk alles

GESLAAGDE SPONSORAVOND ZZC’20

Ruim 80 belangstellenden en potentiële sponsoren waren maandagavond jl. op uitnodiging van de sponsorcommissie ZZC’20 aanwezig in de businessruimte van de Graafschap.  Tijdens deze bijeenkomst werd tekst en uitleg gegeven over de mogelijkheden van sponsoring voor de nieuwe club ZZC’20.

De sponsorcommissie was er in geslaagd om Guus Hiddink en algemeen directeur van de Graafschap Hans Martijn Ostendorp te strikken om deze bijeenkomst extra glans te geven.

De bijeenkomst werd geopend door Werner Roelofs die allen welkom heette en uitleg gaf over de agenda van deze informatieavond waarna hij het woord gaf aan Wouter Luimes, voorzitter van Zelos.

Wouter gaf toelichting op de voortgang van het fusietraject en lichtte toe waarom beide verenigingen destijds het initiatief hebben genomen om tot een fusie te komen.

De daartoe ingestelde fusiecommissie formuleerde hiervoor de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren van de sportieve prestaties
  • Versterken van de financiële positie
  • Het geven van een kwaliteitsimpuls aan het jeugdvoetbal
  • Versterken van de organisatie
  • Sterkere partij in het overleg met de gemeente en KNVB
  • Oplossen van het accommodatie probleem
  • Aantrekkelijker maken voor sponsoren

Wouter vertelde dat deze doelstellingen zijn verwoord in het fusieplan waarna diverse commissies met veel enthousiasme deze doelstellingen hebben vertaald in concrete acties.

Met name bij het juridische deel van de fusie heeft de fusiecommissie veel ondersteuning en adviezen gekregen van Notaris Blankestijn in Zelhem. Wouter sprak hiervoor zijn erkentelijkheid uit en bedankte de notaris voor zijn aandeel in het fusieproces.

Eind januari van dit jaar werd het complete fusieplan ter stemming voorgelegd aan de leden van beide verenigingen. Maar liefst 98% van de leden spraken hun stem uit voor de fusie en dat geeft veel vertrouwen dat de fusie mag rekenen op een groot draagvlak bij de leden.

Wouter benadrukte vervolgens dat er nog veel werk verricht dient te worden waarbij het implementeren van het fusieplan nog veel inzet vraagt van de fusiecommissie en de diverse commissies.

Totdat de akte van fusie eind juni van dit jaar bij de notaris wordt ondertekend door de beide voorzitters blijven beide besturen in functie. Na het passeren van de akte houden beide clubs formeel op te bestaan en is de nieuwe club ZZC’20 een feit.

Vervolgens namen Guus Hiddink en Hans Martijn Ostendorp plaats op het podium en werden ondervraagd door de ons bekende freelance sportjournalist Michiel Fukking.

Uiteraard kwamen de actuele prestaties van de Graafschap uitvoerig aan bod waarbij centraal stond dat promotie naar de eredivisie doelstelling nummer één is voor de Graafschap. Gelet op de positie op de ranglijst was Ostendorp zeer positief over het behalen van die doelstelling.

Guus Hiddink werd uiteraard ondervraagd of hij zich nog steeds Achterhoeker vond en of hij op één of andere wijze momenteel nog betrokken is bij de Graafschap. Zonder hierbij op de details in te gaan bleek uit de woorden van Guus dat dit inderdaad het geval is.

Uiteraard kwam ook zijn huidige functie bij PSV ter sprake en ook over de toekomst van het Nederlandse voetbal en in samenhang daarmee het Nederlands elftal had Guus heldere opvattingen.

Daarnaar gevraagd gaf Guus aan dat voetbalclubs niet kunnen bestaan van contributies en kantine opbrengsten, maar dat sponsoring een absolute noodzaak is om te kunnen functioneren.

Guus gaf als tip mee dat clubs er goed aan doen om faciliteiten te creëren waar sponsoren en club vertegenwoordigers elkaar kunnen ontmoeten.

Ostendorp benadrukte nog eens dat het van groot belang is om bij de keuze van zaterdag/zondag voetbal het van groot belang is om te zorgen voor draagvlak bij de besluitvorming hierover.

Nadat beide heren een aantal vragen uit het publiek hadden beantwoord werden zij bedankt voor hun aanwezigheid en ontvingen daarvoor een bos bloemen en een attentie.

Henk Bloemers gaf vervolgens toelichting op de diverse mogelijkheden tot sponsoring van de clubkleding en gaf o.a. aan dat de clubkleding wordt geleverd door JAKO Sportkleding i.s.m. Claus Sport in Doetinchem.

Hij nodigde de potentiële sponsoren uit om hun voorkeur aan te geven welk team zij evt.willen sponseren en tekende daarbij aan dat er uiteraard ook gelegenheid bestaat om hier nog even over na te denken. Voor alle belangstellenden lag er een brochure klaar waarin alle informatie stond over de diverse te sponseren kledingpakketten.

Andere vormen van sponsoring worden volgens Henk z.s.m. bekend gemaakt zodat er voldoende keuze mogelijkheden zijn voor sponsoren.

De avond werd besloten met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

De fusiecommissie en beide besturen bedanken de sponsorcommissie voor deze prima georganiseerde sponsorbijeenkomst!