Het stemmen kan beginnen.

Ontwerpen doe je samen
4 oktober 2019
Kampioenschap heren 35+
27 november 2019
Bekijk alles

Het stemmen kan beginnen.

Stemronde naam, ontwerp en kleuren tenue, voor de beoogde fusieclub

 

Zoals aangekondigd willen beide verenigingen de leden maximaal betrekken bij het traject om de beoogde fusieclub te voorzien van een nieuwe identiteit. Na de eerste fase waarin het mogelijk was om ideeën aan te leveren is er door de werkgroep een selectie gemaakt die is afgestemd met de fusiegroep en beide besturen. Mooi om vast te kunnen stellen dat er voldoende ideeën zijn ingezonden en dat duidelijk is waar de voorkeuren naar uitgingen. De inzendingen zijn vervolgens uitgewerkt in de voorstellen die nu in stemming worden gebracht.

We gaan nu stemmen op clubnaam en het ontwerp en de kleurstelling van het tenue.
Het logo wordt nu niet in stemming gebracht omdat de vormgeving van het logo moet passen bij de uiteindelijk gekozen naam.

Voor de naam breng je jouw stem uit op 1 van de 5 voorgestelde namen.

Voor het ontwerp tenue kun je kiezen uit 3 ontwerplijnen met elk 3 kleurstellingen dus totaal 9 ontwerpen allen gebaseerd op de door de leden ingezonden ontwerpen.

De kleurstellingen

Blauw/geel: De kleuren blauw en geel zijn afkomstig van de vlag van Zelhem. Er is voor gekozen om de blauwe kleur uit de vlag te verwerken als ‘marine’ blauw om onderscheidend te zijn ten opzichte van clubs uit de regio.

Groen: ‘Het groene hart van de Achterhoek’. Groen is een terugkerende kleur uit de inzendingen, afgeleid van de Achterhoekse vlag, en 1 van deze ontwerpen is gecombineerd met ‘marine’ blauw.

Blauw: ‘Marine’ blauw is een terugkerende kleur uit de inzendingen, en is een weinig voorkomende kleur bij clubs uit de regio.

Je kunt bij jouw keuze van het ontwerp 3 voorkeuren aangegeven. Voorkeur 1 is het voorstel dat je het meest aanspreekt, voorkeur 2 en 3 volgen daar op.

Stemmen is mogelijk van 3 november 18.00 uur tot 17 november a.s. 23.45 uur, daarna sluit de enquête en wordt het resultaat van de stemming vastgesteld. Het resultaat wordt vervolgens door de werkgroep verwerkt en als advies aan de fusie commissie en beide besturen voorgelegd ter besluitvorming.

Natuurlijk zullen we vervolgens in samenspraak met de fusiewerkgroep er voor zorgen dat de uitkomst ook bekend gemaakt wordt aan alle leden.

De spelregels

  • Stemmen is uitsluitend mogelijk voor de leden van beide verenigingen. Er kan maar 1 keer per lid gestemd worden. In de stemronde is een mogelijkheid ingebouwd om dubbel stemmen te detecteren.
  • Stemmen kan uitsluitend door gebruik te maken van de link die is opgenomen in een op 3 november verzonden mail aan alle leden van vv Zelhem en zsv Zelos over de stemming.

Goed is het om te weten dat na het bekend worden van de uitkomst van de stemming het (ontwerp)traject met de leveranciers moet worden gelopen om te komen tot het definitieve ontwerp. Dat kan met zich meebrengen dat er op onderdelen van het ontwerp nog wijzigingen nodig zijn.

Mail over de stemming onverhoopt niet ontvangen meldt dat dan tijdig aan het mailadres info@zelhemzeloscombinatie.nl

 

De werkgroep

Dennis Wielheesen
Mayke Magendans
Rick Zweers
Ton Nijenhuis