Laatste nieuws FBC 03-07-2018

Geslaagde jubileum editie Bronckhorst JO19 Toernooi 2018!
11 juni 2018
Een nieuwe leverancier en VOORDEEL voor U!
27 augustus 2018
Bekijk alles

Laatste nieuws FBC 03-07-2018

Beste leden van vv Zelhem en zsv Zelos,

Voor velen is het een tijdje stil geweest rond het fusietraject van v.v. Zelhem en z.s.v. Zelos. Dit betekent echter niet dat er niets is gebeurd, integendeel!
De werkgroepen zijn vanaf januari jl. hard aan het werk gegaan met hun opdracht en inmiddels hebben alle werkgroepen hun rapport ingeleverd bij de Fusie Begeleidingscommissie (FBC).

De FBC heeft een samenvatting gemaakt van alle rapporten en deze gebundeld in één rapport. In dit rapport staat in hoofdlijnen hoe een eventuele fusie tussen beide verenigingen gestalte moet krijgen.
Dit rapport is op zaterdag 23 juni jl. gepresenteerd aan de besturen van v.v. Zelhem en z.s.v. Zelos. .

Na de zomervakantie zal het rapport informatief worden gepresenteerd aan de leden van beide verenigingen.
Zodra hiervoor een datum bekend is zal dat op deze web-site en via de mail kenbaar worden gemaakt.

Het rapport van de FBC zal daarna ook op deze web-site geplaatst worden.

Een fijne vakantie gewenst!
De Fusie Begeleidings Commissie