Ledenraadpleging Fusie Zelhem – Zelos & Samenwerking Jeugd

Café-Zaal De Bocht wint Horeca Voetbal Toernooi Zelhem
20 maart 2019
Grote meerderheid leden VV Zelhem en Zelos stemmen voor samengaan van de Jeugd in het seizoen 2019/2020 als belangrijke stap richting een algehele fusie met ingang van seizoen 2020/2021.
28 april 2019
Bekijk alles

Ledenraadpleging Fusie Zelhem – Zelos & Samenwerking Jeugd

Beste leden,

Het is de afgelopen periode betrekkelijk stil geweest rondom de fusieplannen tussen VV Zelhem en Z.S.V. Zelos. In het belang van de jeugd van beide verenigingen hebben VV Zelhem en Z.S.V. Zelos de afgelopen maanden echter de mogelijkheden onderzocht om de jeugd al met ingang van komend seizoen samen te laten gaan.

Beide besturen vinden dat deze belangrijke stap niet los gezien kan worden van een algehele fusie tussen beide verenigingen. Omdat zorgvuldigheid en draagvlak voorop blijven staan in het gehele fusietraject nodigen we daarom iedereen uit voor een ledenraadpleging op vrijdag 26 april om 19.00 in de kantine van VV Zelhem.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we een toelichting geven op de plannen, waarbij we stil zullen staan bij de samenwerking van de jeugd, oplossingsrichtingen voor de openstaande punten uit het concept fusieplan en het tijdspad naar de beoogde algehele fusie.

Beide besturen vinden het van essentieel belang om de mening van de leden te peilen voordat we verdere stappen zullen ondernemen. We willen daarom met deze ledenraadpleging alle aanwezige leden en ouders van minderjarige leden, vragen of zij wel of niet instemmen met het samengaan van de jeugd in het seizoen 2019/2020 als belangrijke stap richting een algehele fusie met ingang van het seizoen 2020/2021.

Hoewel een formele (juridische) stemming over een algehele fusie later in het traject zal plaatsvinden zien wij de uitkomst van deze ledenraadpleging toch als richtingsbepalend voor het fusietraject op dit moment.

We roepen daarom iedereen op aanwezig te zijn, en mee te stemmen over de toekomst van het voetbal in Zelhem en omstreken.

We hopen je te zien op de 26e!

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur