Hoofdsponsor


Hoofdsponsor


Hoofdsponsor


Zelhem Zelos Combinatie


Laatste VV Zelhem nieuws

31 januari 2020

ZZC’20 nieuwe voetbalclub van Zelhem

Leden hebben gekozen voor fusie tussen vv Zelhem en zsv Zelos De Zelhemse voetbalclubs vv Zelhem en zsv Zelos gaan definitief fuseren. Nieuwe naam: ZZC’20  Onderdeel van het fusieplan was tevens de keuze voor een nieuwe naam, logo en clubkleuren voor de nieuwe vereniging. Na een uitgebreide ledenraadpleging onder de 1000 leden, is de keuze gevallen op ZZC’20 (Zelhem Zelos Combinatie). Vanaf het seizoen 2020-2021 zullen de 750 voetballende leden van de nieuwe vereniging onder deze naam haar wedstrijden spelen. De clubkleuren (blauw/geel) zijn geïnspireerd door de kleuren van de vlag van de voormalige gemeente Zelhem.  70% van de leden […]
21 januari 2020

Fusie Informatie-avond vv Zelhem

Donderdag 16 januari werd door het bestuur het fusieplan ter informatie voorgelegd aan de leden. Het was een druk bezochte bijeenkomst. 23 januari a.s. is er nog een inloopavond en 30 januari a.s. kan er tijdens de Algemene Ledenvergadering gestemd worden over het voorstel tot fusie tussen zsv Zelos en vv Zelhem. Presentatie 16 januari 2020 Definitief Fusiedocument
1 januari 2020

Samen op weg naar een fusie

SAMEN OP WEG NAAR EEN FUSIE Het fusietraject tussen vv Zelhem en zsv Zelos nadert een cruciale fase met de maand januari 2020. Intensieve voorbereidingen o.a. door diverse werkgroepen en vergaderbijeenkomsten van de fusiecommissie en besturen hebben ertoe geleid dat in januari het fusieplan voorgelegd kan worden aan de leden van beide clubs. Het fusieplan beschrijft op hoofdlijnen hoe de fusieclub er zowel organisatorisch als praktisch gaat uitzien. Inzet en doel van de fusie is om de continuïteit van het prestatief- en recreatief voetbal in Zelhem te waarborgen met een (financieel) gezonde voetbalclub.   Het plan willen we ter informatie […]
12 december 2019

Een nieuwe club: een nieuwe naam en logo!!!

Een nieuwe club: een nieuwe naam en logo!!! De leden van vv Zelhem en zsv Zelos hebben in de 2e ronde wederom in grote getalen gestemd op de naam en het logo van de beoogde fusieclub. Ruim 600 leden hebben bij meerderheid gekozen voor de naam ZZC’20 (Zelhem-Zelos Combinatie 2020) en het logo zoals afgebeeld. Het logo past uitstekend bij de gekozen naam omdat het logo voortkomt uit het samen laten smelten van de huidige logo’s van beide verenigingen. Resultaat van een uitermate democratisch proces waarin elk lid zijn of haar stem heeft kunnen uitbrengen. Op basis van de eerste […]

Website

Heeft u wedstrijdverslagen, foto´s of ander materiaal voor de website?
Mail dan naar: website@vvzelhem.nl
Ook wijzigingen of fouten kunnen op deze manier worden doorgegeven

Stand VV Zelhem 1

 

Websitesponsor

dpc_logo_nl

Uitslagen

 

Programma

 

Afgelastingen