Presentatie concept fusieplan aan leden VVZelhem

Agenda Activiteitencommissie
11 oktober 2018
Contributie 1e ronde
11 oktober 2018
Bekijk alles

Presentatie concept fusieplan aan leden VVZelhem

Op maandag 8 oktober jl. werd in de kantine van ons clubgebouw het concept fusieplan aan de leden gepresenteerd door voorzitter Hanny Vrieze. Tegelijkertijd werd het concept fusieplan ook in de kantine van zsv Zelos gepresenteerd.

Op deze informatieve avond waren ongeveer 60 Zelhem leden afgekomen en men was uiteraard erg benieuwd wat de voorzitter te melden had over het fusieproces. Het concept fusieplan is opgesteld door de Fusie Begeleidings Commissie (FBC) op basis van de rapporten van de diverse werkgroepen. 

De volgende hoofd onderwerpen kwamen ter sprake:

* Organisatie en Juridische zaken
* Voetbaltechnische zaken
* Accommodatie
* Cultuur en vrijwilligers
* Financiële haalbaarheid fusie
* Vervolgstappen

Door middel van een power point presentatie werden deze onderwerpen toegelicht door de voorzitter waarna de leden in de gelegenheid werden gesteld de nodige vragen te stellen.Conclusie van deze informatieavond was dat er veel positieve feiten waren te melden vóór een fusie, maar dat er hier en daar ook nog wel enige onzekerheden naar voren kwamen.

Beide besturen gaan zo spoedig mogelijk met de uitkomsten van deze informatieavond met elkaar delen en afspraken maken hoe het fusieproces dient te worden vervolgd. Ter informatie wordt het concept fusieplan z.s.m. op de website van beide verenigingen geplaatst.

Namens het bestuur vv Zelhem

 

Datum plaatsing: donderdag 11 oktober 21:45u