Samen op weg naar een fusie

Een nieuwe club: een nieuwe naam en logo!!!
12 december 2019
Fusie Informatie-avond vv Zelhem
21 januari 2020
Bekijk alles

Samen op weg naar een fusie

SAMEN OP WEG NAAR EEN FUSIE

Het fusietraject tussen vv Zelhem en zsv Zelos nadert een cruciale fase met de maand januari 2020. Intensieve voorbereidingen o.a. door diverse werkgroepen en vergaderbijeenkomsten van de fusiecommissie en besturen hebben ertoe geleid dat in januari het fusieplan voorgelegd kan worden aan de leden van beide clubs. Het fusieplan beschrijft op hoofdlijnen hoe de fusieclub er zowel organisatorisch als praktisch gaat uitzien.

Inzet en doel van de fusie is om de continuïteit van het prestatief- en recreatief voetbal in Zelhem te waarborgen met een (financieel) gezonde voetbalclub.  

Het plan willen we ter informatie voorleggen aan de leden van beide verenigingen met een bijeenkomst op donderdag 16 januari a.s. aanvang 20.00 uur in de kantine van Zelhem en Zelos.

Tijdens deze avond is er ook gelegenheid om vragen te stellen c.q. opmerkingen te maken over het fusieplan. De Fusie commissie wil nl. alles in het werk stellen om de leden zo goed mogelijk te informeren over de plannen en het belang van de fusie voor beide clubs.  Alle leden van Zelhem en Zelos ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor deze avond.

Na die informatiebijeenkomst is er voor leden voor nadere informatie of eventuele specifieke vragen ook bij beide clubs nog een “inloopavond” en wel op donderdag, 23 januari as. Vanaf 19.00 uur in de kantines/bestuurskamers van beide verenigingen.

Zowel bij Zelhem als bij Zelos zijn dan enkele leden van de Fusie commissie en bestuursleden aanwezig voor een nadere toelichting of eventuele vragen te beantwoorden.

En dan is het zo ver! Op Donderdag, 30 januari a.s. aanvang 20.00 uur wordt voor beide verenigingen een Algemene Leden Vergadering gehouden waarbij de leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen over het al dan niet fuseren van Zelhem en Zelos tot nieuwe fusieclub. Die vergaderingen vinden plaats in de kantines van Zelhem en Zelos. Uiterlijk 14 dagen voordat deze vergadering plaats vindt, ontvangen alle leden een persoonlijke uitnodiging voor het bijwonen van deze vergadering.

De Fusie Commissie en beide besturen hopen op zowel de informatie avond als op de ledenvergadering een groot aantal leden te mogen begroeten, zodat bij een positieve uitslag van de stemming bij beide clubs toegewerkt kan worden naar de start in juni 2020 van een toekomstbestendige voetbalclub in Zelhem!

 

Namens de Fusie Commissie en besturen vv Zelhem en zsv Zelos,

Otto Duursma