Samenwerking Zelhem/Zelos.

Sportspreekuur bij FysioZelhem
5 april 2017
Resultaten spiegelbijeenkomst v.v. Zelhem
10 mei 2017
Bekijk alles

Samenwerking Zelhem/Zelos.

Stand van zaken vanuit de werkgroep. dd. 15 april 2017.

Na de aftrapsessie op 11 februari die met de gezamenlijke besturen en een vertegenwoordiger van de KNVB is gebeurd , is de werkgroep voortvarend van start gegaan. Zoals jullie weten is het de bedoeling dat wij een advies uitbrengen aan beide besturen op basis van het gezamenlijke overleg dat de besturen hebben gehad over de maatschappelijke trends , ontwikkelingen in de directe omgeving die  beide verenigingen raakt. Zie hiervoor ook de startnotitie.

We zijn diverse malen bij elkaar geweest en hebben al veel geanalyseerd en de verhaallijn telkenmale teruggekoppeld aan de besturen. Beide verenigingen geven zowel vanuit het bestuur als vanuit de werkgroep leden een goede input. Op 15 april jl. hebben wij samen met de vertegenwoordigster van de KNVB ons eerste concept aan het bestuur gepresenteerd. Aan de hand van de opmerkingen , aandachtspunten werken we nu e.a. verder uit. Het is de bedoeling dan we eind mei ons voorstel klaar hebben.

Uiteraard zijn er tussendoor nog terugkoppelingen wij houden jullie daarvan op de hoogte. Ook is er begin mei een bijeenkomst bij zowel Zelhem als Zelos waarbij we met behulp van de KNVB en een afspiegeling van de vereniging gaan kijken wat er onder de leden leeft. De uitnodiging met nadere uitleg van het doel wordt in week 16 verstuurd.

We vertrouwen erop jullie met deze statusupdate voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep,

Jan Kempers