Tussenstand fusie vvZelhem – zsv Zelos

IJstaartenactie Jeugd VV Zelhem van start
21 november 2018
Zelhem JO13-1 kampioen!
28 december 2018
Bekijk alles

Tussenstand fusie vvZelhem – zsv Zelos

 

Beste leden,

 

 

 

Dat een fusie tussen twee voetbalclubs niet even in een paar maanden geregeld kan worden was ons wel bekend, maar een kleine twee jaar voorbereidingstijd zou toch voldoende moeten zijn. 

 

Dat was dan ook het vertrekpunt toen we bijna 2 jaar geleden met beide besturen de eerste verkennende besprekingen hebben gehouden over een mogelijke fusie tussen vv Zelhem en zsv Zelos. In de afgelopen twee jaar is er dan ook ontzettend veel en goed werk verricht door een groot aantal leden van beide verenigingen.

 

Zo werd er een Fusie Begeleidingscommissie (FBC) ingesteld welke als opdracht kreeg te onderzoeken welke vormen van samenwerking er mogelijk waren tussen beide verenigingen met als doel het behoud van een toonaangevende voetbalvereniging voor Zelhem en omstreken voor de langere termijn.

 

Na een grondige analyse van interne en externe factoren adviseerde de FBC begin 2017 in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering verder onderzoek te doen naar een fusie tussen beide clubs.

 

Na stemming gaf een grote meerderheid  van de leden het bestuur toestemming nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fusie.

 

Vervolgens werden onderstaande werkgroepen ingesteld welke waren samengesteld uit leden van beide verenigingen:

 

1.Organisatorische en Juridische Zaken

2.Financiën

3.Accommodatie

4.Kantine

5.Technische Zaken

6.Sponsoring en PR

7.Facilitaire Zaken

8. Vrijwilligers en Cultuur

 

 

De leden van deze werkgroepen hebben vervolgens na uitgebreide onderzoeken in juni 2018 hun resultaten gepresenteerd aan de FBC waarna op basis van deze adviezen een concept fusieplan werd opgesteld.

 

Dit  concept fusieplan werd in juni gepresenteerd aan beide besturen waarna vervolgens in augustus 2018 het plan aan de leden werd gepresenteerd.  

 

Vervolgens zijn er naast besprekingen met beide besturen en de FBC diverse gesprekken geweest met o.a. de KNVB, gemeente Bronckhorst, notaris Blankestijn, voorzitters van de voetbalclubs van o.m.  Basteom  en DZSV.

 

Na afweging van alle voors- en tegens zijn beide besturen tot de conclusie gekomen dat gelet op een aantal essentiële  vragen en onzekerheden welke er op dit moment nog zijn een fusie m.i.v. het seizoen 2019-2020 niet haalbaar is.

 

Besloten is om te kiezen voor een langere tijd van voorbereiding om daarmee een compleet  definitief fusieplan aan de leden te kunnen voorleggen en een evt. fusie derhalve te laten ingaan in het seizoen 2020-2021.

 

Voor vele voorstanders van een fusie is dit mogelijk een teleurstellend besluit, het bestuur heeft er echter  voor gekozen om zorgvuldigheid te verkiezen boven snelheid.

 

Tevens is besloten om de voortgang van het fusietraject nu te laten coördineren door een aantal nog te benoemen leden van vv Zelhem en Zsv Zelos. 

Teneinde de leden intensiever te informeren over de voortgang van dit traject, en waar mogelijk ook interactief te betrekken, zal een gemeenschappelijke website worden ontworpen waardoor vermoedelijk ook het draagvlak voor een eventuele fusie kan worden verhoogd.

 

Namens beide besturen

 

Datum plaatsing: donderdag 6 december 23:00 uur