Update rondom Corona

Fusie in een bijzondere tijd
25 maart 2020
Nieuwsupdate rondom Corona
26 april 2020
Bekijk alles

Update rondom Corona

Beste leden, ouders/verzorgers van onze jeugdleden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters van Voetbalvereniging Zelhem,

Het Coronavirus heeft de wereld enorm in zijn greep. Momenteel is er maar 1 doel en dat is de gezondheid van de mensen zo goed mogelijk waarborgen in deze crisisperiode. Pas goed op jullie zelf en help elkaar waar nodig en mogelijk, om zo deze crisis zo goed mogelijk te kunnen doorstaan.

Het Coronavirus heeft ook voor onze vereniging de nodige gevolgen, natuurlijk van secundair belang ten opzichte van de gezondheid van eenieder. Grootste belang voor onze club is dat ook wij als club ons houden aan de richtlijnen van de overheid. Het sportpark De Pol is gesloten voor voetbal en andere activiteiten tot sowieso 6 april, en mogelijk langer afhankelijk van nadere besluiten van de overheid (wellicht tot 1 juni). Afhankelijk van die besluiten wordt bezien welke voetbalactiviteiten en eventueel andere activiteiten nog kunnen plaatsvinden richting het einde van het seizoen. Alles dus onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de komende weken.

Ondanks de crisis wordt het fusieproces van Zelhem en Zelos tot ZZC’20 voortvarend voortgezet. Zie daarvoor het specifieke bericht in de nieuwsbrief en ook op de websites.

Voor wat betreft Voetbalvereniging Zelhem goed om te constateren dat er adequaat wordt gehandeld in het kader van de richtlijnen van de overheid. Waar mogelijk worden online en telefonische communicatiemiddelen ingezet om de nodige zaken te kunnen bespreken en regelen.

De club zal ook financiële consequenties ondervinden van deze crisis periode. Diverse kosten lopen door, en met name kantine inkomsten (juist in de voorjaarsperiode met intensief voetbal en activiteiten) gaan tegenvallen. Met vereende krachten binnen onze club proberen we de (financiële) consequenties zoveel mogelijk te beperken.

De crisis heeft ook bij vele sponsoren van onze club enorme impact. Bij deze wensen wij ook hen dat zij deze crisis zullen doorstaan. Waar mogelijk kunnen/moeten we juist nu ook hen steunen.

Hopelijk komt het virus snel onder controle en komen er positieve berichten om met zijn allen weer vooruit te kijken. Het zou mooi zijn elkaar weer te kunnen treffen op de club nog dit seizoen met voetbalactiviteiten, ook al wordt dat wellicht in juni.

Middels de nieuwsbrief en website houden we jullie op de hoogte.

Bestuur Voetbalvereniging Zelhem