Update samenwerking

Een nieuwe leverancier en VOORDEEL voor U!
27 augustus 2018
Klaverjassen bij vvZelhem
15 september 2018
Bekijk alles

Update samenwerking

Beste Zelhem leden,

Ogenschijnlijk zijn er weinig ontwikkelingen op het gebied van een mogelijke fusie tussen Zelos en vv Zelhem.
De schijn bedriegt echter want achter de schermen is er de afgelopen maanden keihard gewerkt aan het ontwikkelen en vervaardigen van een fusieplan.

Nadat de diverse werkgroepen hun rapporten gereed hadden is kort voor de zomervakantie het fusieplan door de Fusie Begeleidingscommissie (FBC) gepresenteerd aan de besturen van beide verenigingen.

Kort daarna is het plan gepresenteerd aan de leden van de diverse werkgroepen.
De FBC heeft de opmerkingen en aanvullingen daarna verwerkt in het voorlopige fusieplan en dit plan wordt nu ter informatie gepresenteerd aan de leden van beide verenigingen. Deze presentatie zal voor de leden van beide verenigingen in hun eigen clubgebouw worden gehouden op Maandag, 8 oktober as. aanvang 20.00 uur.

Om misverstanden te voorkomen zij nogmaals vermeld dat deze presentatie een informatief karakter heeft en er dus GEEN stemming plaats vindt over het fusieplan. Op een nog te bepalen datum zal het definitieve fusieplan ter stemming worden voorgelegd aan de leden tijdens een Bijzondere Algemene ledenvergadering.

Vooraf aan deze presentatie zal de jaarlijkse ledenvergadering van vv Zelhem worden gehouden. Deze ledenvergadering begint stipt om 19.00 uur, officiële uitnodiging en agenda zal op zeer korte termijn worden verstuurd en op de website worden geplaatst.

Wij nodigen jullie van harte uit aanwezig te willen zijn bij de presentatie van het fusieplan!

Bestuur VV Zelhem
Datum publicatie: dinsdag 11 september 2018 19:15uur